Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Изградба на новиот објект!

Мал видео запис како и кој работеше на изградбата на новиот објек во мпцо Свети Наум Охридски во Виена

– Роберт
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот