Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Oфицијална посета Ѓеорѓе Иванов

Oфицијална посета од претседателот на Република Македонија Ѓеорѓе Иванов на Македонската Културна Заедница во Виена.

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот