Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Концерт 15.12.2012 Химна

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот