Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

ЧУВАЈ КУЌА (уселување)

ЧУВАЈ КУЌА (уселување) сабота 21.07.2012 година на кој еден мал говор имаше и претседателот Димче Лазовски

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот