Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Химна н а Р.М. Дејан и Ирена

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот