Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Парохиски Свештеник

Share Button

Тука ќе има потатоци за сталниот свештеник

Контакт со свештеникот на тел: (+43) 06801427854

Comments are closed.
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот