Share Button

>>> ПРЕЗЕТЕМЕ ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО < <<pristapnica-2014-page-001

>>> ПРЕЗЕТЕМЕ ПРИСТАПНИЦА ЗА ЧЛЕНСТВО < <<


ПОПОЛНЕТАТА ПРИСТАПНИЦА ВЕ МОЛИМЕ ДА НИ ЈА ДОСТАВИТЕ ПО ПОШТА ИЛИ ЛИЧНО ВО ПРОСОТРИТЕ НА ЦРКВАТА!
Адреса: Siemensstrasse 26, 1210 Wien