Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Благајник

Share Button

1185226_709175629107854_509785651_n

КИСЕЛОСКИ Борис

☎ телефон: +43 699 115 061 53

@ е_маил: Boris@naumohridski.at

skype:

Facebook: www.facebook.com/boris.kiseloski

Comments are closed.
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот