Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Советодавен Одбор

Share Button


(„СУД НА ЧЕСТТА“)

ЧЛЕНОВИ

АНТЕВСКИ Чедо

КИСЕЛОСКА Роза

НАЈДОСКИ Горан

Comments are closed.
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот