Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Претседател

Share Button

лу

Домазетовски Љупчо

☎ телефон: +43 676 5581805

@ е_маил: Ljupco@naumohridski.at

skype:

Facebook:

Comments are closed.
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот