Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

✉Контакт

Share Button

☎ : Црквен телефонски бр.+43 680 2260404 – (Отец Валентин)

✉ : e_mail: MPCO@NaumOhridski.at

Пиши му на администраторот за било какви забелешки:

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот