Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Контролен Одбор

Share Button

ЧЛЕНОВИ

ЃОРЕСКИ Јоне

ЈАКИМОВСКИ Мишко

ЛЕВКОВСКА Антоанета

Comments are closed.
Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот