ЗАШТО ПАРОХИЈАЛ ?

Share Button

logo mpco

Можеби Вие до сега не сте биле член на нашата Црковна општина, затоа и ви се обраќаме на Вас со желба и молба да ни се придружите! Тоа ќе биде од заемна корист, колку за Црквата и нашата општина, дотолку и за Вас лично.

31391453_662525073778178_247535175_n

ШТО Е ТОА ПАРОХИЈАЛ

Парохијалот претставува годишен или месечен допринос на едно семејство или на поединец за црковната општина во која што припаѓа. Покрај материјалното, парохијалот има уште повеќе морално значење за сите нас, посебно овде во туѓина.

Со вашиот парохијал, како и со почесто доаѓање во нашата Божја Црква, Вие докажувате дека Црквата и секој посебен реализиран проект во афирмирање на нашата Македонска култура, јазик и традиција посебно ви лежат на вашето срце.

1465344_682779698419382_1516161489_n

Црквата ви треба Вам и за Ваша помош, но не заборавајте дека и Вие и требате на Црквата за нејзината помош. Со уплаќањето на редовниот парохијал, годишно ЕУР 60,- – со само ЕУР 5,- месечно (по бозрасен вработен) Вие ги помагате редовните обврски во нашата Црковна општина, свештеничката плата и нормалното функционирање на нашата општина.

2

Црквата секогаш со задоволство му излегува во помош на секого, кому му е потребна помош. Но, сепак посебно и со подруго внимание и наклоност одговара кон оние кои таа помош ја заслужуваат. Со редовното доаѓање на Светите Богослужби, со славењето на Имендените, Славите, преку исполнување на одредени молитвословија и други црковни прописи а воедно и негување на здрави обичаи Ние докажуваме дека сме Чеда Божји на нашата Света Климентова Македонска Црква и поносна нација.

4

Не помислувајте дека од Црквата нема да ви затреба никаква помош. Помошта која што Црквата ја нуди може да биде и материјална и моорална. Покрај верските обреди како што се: крштевање, венчавање, осветување домови, помени и др. Можеби ќе ви затребат и совети, уверенија, препораки, посета во Болница или во вашиот дом и др.

1483343_1385154161733149_1659948162_n

Како родители ве молиме да делувате и на вашите деца кои завршиле со своето образование и почнале да работат, да и тие станат активни и редовни членови на нашата црковна општина, која покасно позитивно ќе делува во нивниот Морален, Духовено-Религиозен и национален развој. Тоа ќе биде во лична корист и во корист на Црквата и на нашата нација.

1391453_662525073778178_247535175_n

СО ПОСЕБНА ПОЧИТ,
ОТЕЦ ВАЛЕНТИН ТАШКОВСКИ
со ЦУО на МПЦО.,,СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ’‘ – Виена