Menu

Почетоците на мпцо Свети Наум Охридски

Доколку имате фотографии од минатото поврзани со Македонската Културна Заедница или МПЦО Свети Наум Охридски Виена ве молиме да ги донесете во просторите на црквата (Роберт), или пратете ни ги на е-маил адресата: mpco@NaumOhridski.at
За да ги додадеме во нашата архивата на фотографии и да им оставиме спомени од почетоците на нашите поколенија.
ЦУО Свети Наум Охридски Виена