Добре дојдовте на инфо страната од МПЦО Свети Наум Охридски Виена, оваа веб страница е изработена за подобра информираност на сите македонци кој живеат и работат во Република Австрија

Почетоците на мпцо Свети Наум Охридски

Доколку имате фотографии од минатото поврзани со Македонската Културна Заедница или МПЦО Свети Наум Охридски Виена ве молиме да ги донесете во просторите на црквата (Роберт), или пратете ни ги на е-маил адресата: mpco@NaumOhridski.at
За да ги додадеме во нашата архивата на фотографии и да им оставиме спомени од почетоците на нашите поколенија.
ЦУО Свети Наум Охридски Виена

Сите написи се користат само за информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни со договор на администраторот