Почетоците на мпцо Свети Наум Охридски

Доколку имате фотографии од минатото поврзани со Македонската Културна Заедница или МПЦО Свети Наум Охридски Виена ве молиме да ги донесете во просторите на црквата (Роберт), или пратете ни ги на е-маил адресата: mpco@NaumOhridski.at
За да ги додадеме во нашата архивата на фотографии и да им оставиме спомени од почетоците на нашите поколенија.
ЦУО Свети Наум Охридски Виена